مشاوره و طراحی نقشه‌برداری و GIS

مشاوره و طراحی:

نقشه‌برداری و GIS


برای انجام هر عملیات عمرانی چه کوچک یا بزرگ که گاهی چندین سال به طول می‌انجامد باید با استفاده از تخصص نقشه‌برداری، اطلاعات دقیقی از ابعاد مکان ساخت سازه مورد نظر به دست آورد. در حین ساخت هر پروژه‌ای نیاز به پیاده سازی دقیق ملزومات طراحی با استفاده از این شاخه می‌باشد. در این بخش تحت نظارت متخصصین مربوطه کارهای فنی، مطالعاتی و برنامه‌ریزی در زمینه‌های نقشه‌برداری، ترازیابی، پیمایش‌ها، مثلث‌بندی، کنترل نقشه‌ها و محاسبات فنی نقشه‌برداری انجام می‌گردد.
در بخش GIS یا سیستم اطلاعات جغرافیایی ورودی داده‌ها، مدیریت آنها، پردازش و تحلیل، خروجی داده‌ها و کاربردها و توانایی‌های سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی انجام می‌شود. قبل از آنکه اطلاعات جغرافیایی بتوانند وارد محیط (GIS)شده و مورد استفاده قرار گیرند، می‌بایست این اطلاعات به فرمت و ساختار رقومی قابل قبول سیستم، تعدیل شوند. سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) یک سیستم کامپیوتر مبنا می‌باشد که به عنوان یک مجموعه متشکل از سخت افزار، نرم افزار، اطلاعات جغرافیایی، نیروی انسانی و مدل‌های پردازش داده، به منظور تولید، ذخیره‌سازی، نمایش، بازاریابی، پردازش، بهنگام رسانی و ... اطلاعات جغرافیایی مربوط به عوارض و پدیده‌های مختلف، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
وظایفی که بخش نقشه‌برداری و GIS دارد با در نظر گرفتن جنبه‌های قانونی، اقتصادی، محیطی و اجتماعی مؤثر در هر پروژه به شرح زیر می‌باشد:
- تعیین اندازه و شکل زمین و سنجش کلیه داده‌های مورد نیاز برای مشخص نمودن اندازه، موقعیت، شکل و عوارض هر قسمت از زمین و نمایش تغییرات ایجاد شده در آن.
- موقعیت‌یابی اشیاء در مکان و زمان مانند موقعیت‌یابی و نمایش عوارض فیزیکی، ساختارها و کارهای مهندسی.
- توسعه، آزمایش و تنظیم سنسورها، وسایل و سیستمها برای مقاصد فوق الذکر و دیگر مقاصد نقشه‌برداری.
- جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات مکانی از فاصله نزدیک، تصاویر هوایی و ماهواره‌ای و اتوماسیون این مراحل.
- تعیین موقعیت مرزهای زمین‌های عمومی یا شخصی
- طراحی، ایجاد و اداره سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) و جمع‌آوری، ذخیره، تحلیل، مدیریت، نمایش و توزیع داده‌ها.
- تحلیل، تفسیر و تلفیق عوارض و پدیده‌های مکانی در (GIS)، شامل به تصویر کشیدن و ارتباط چنین داده‌هایی در نقشه‌ها، مدل‌ها و وسایل رقومی سیار.
- برنامه‌ریزی، توسعه و ارزیابی ارزش و مدیریت ملک، به صورت شهری و روستایی و یا زمین و ساختمان.
- برنامه‌ریزی، سنجش و مدیریت کارهای ساختمانی از جمله تخمین هزینه‌ها.
 
دیگر خدمات مشاوره و طراحی:
پروژه‌های مرتبط:
کلیه حقوق وب سایت متعلق به مهندسین داریان می باشد.