درباره مااگرچه گروه مهندسين داريان با توجه به بنيه علمي نيروهاي متخصص خود از ابتدا در حوزه مشاوره به صورت گسترده فعاليت مي نمود وليکن با گذشت زمان و در عين حال تخصصي شدن بحث طراحي و مشاوره نياز به فراهم نمودن ساز و کارهاي لازم قانوني و اداري باعث شد تا اين مجموعه شرکت «ايستا نو داريان ويژن» را به شماره ثبت 462388 و با شماره ملي 14004491590 تاسيس نموده و بعد از طي مراحل اداري لازم ودريافت مجوزهاي مربوطه، گريد يک مشاوره را از سازمان نظام مهندسي استان تهران اخذ نمايد. در حال حاضر اين مجموعه از ابتدا تا انتهاي فرآيند طراحي يک سازه شامل طراحي معماري، سازه، تاسيسات مکانيکي و الکتريکي را به صورت کامل انجام مي دهد. يکي از اهداف مهم مورد نظر در مهندسين مشاور داريان صيانت از اجراي دقيق ضوابط و مقررات ملي ساختمان و آيين نامه هاي موجود در داخل کشور مي باشد که اين مساله را هم در بخش طراحي و هم در بخش نظارتي خود به طور جدي مد نظر قرار داده تا بتواند در مسير افزايش کيفيت ساخت و ساز در کشور مفيد فايده واقع شود.
با توجه به لرزه خيز بودن کشور و عدم کفايت لرزه اي برخي سازه هاي موجود يکي از بخش هاي بسيار فعال در اين مجموعه بخش بهسازي لرزه‌اي مي باشد. مهندسين متخصص فعال در اين بخش بعد از انجام بررسي هاي کمي و کيفي لازم سعي مي کنند تا با تکيه بر انواع فناوري ها و علوم جديد در اين حوزه طرح بهسازي را ارائه نمايند که با حداقل هزينه هاي تخريبي و ترميمي ممکن مناسب ترين عملکرد را براي سازه مهيا نمايد. مهندسين مشاور داريان در ساليان اخير پروژه هاي متعدد و مهمي را در اين بخش به اتمام رسانده است.
از جمله بخش هاي فعال ديگر اين مجموعه بخش طراحي ابنيه ژئوتکنيکي مي باشد. در ساليان اخير با افزايش ساخت و سازها در بافت متراکم شهري و افزايش قيمت زمين، تمايل سازندگان براي استفاده حداکثري از فضاي موجود باعث شده تا بر تعداد طبقات زير زميني افزوده شود. اين مساله نياز به گود هاي عميق و نيمه عميق را لازم نموده است. از سوي ديگر توسعه شهر نشيني و افزايش سطح خدمات عمومي نياز به ساخت تونل‌ها و خطوط مترو را افزايش داده است. مجموعه موارد فوق باعث شده تا علاوه بر نياز هاي پيشين در حوزه ژئوتکنيک نياز هاي بيشتر و جديدتري نيز ايجاد شود. لذا مهندسين مشاور داريان با تقويت نيروهاي متخصص خود در اين حوزه بخش طراحي ابنيه ژئوتکنيکي خود را تاسيس نموده و اقدام به طراحي انواع موارد لازم در اين حوزه نموده است، که از آن جمله مي توان به طراحي و نظارت تخصصي سازه هاي نگهبان، طراحي و نظارت پي هاي سطحي و عميق، طراحي و نظارت ديوارهاي خاک مسلح، طراحي و نظارت گودهاي عميق (نيلينگ- انکراژ- ديوار برلني- مهار متقابل) اشاره نمود.

 دانلود رزومه مهندسين مشاور داريان (معماري)

کلیه حقوق وب سایت متعلق به مهندسین داریان می باشد.