اندرکنش انسان-سازه در جایگاه طره تماشاگران تحت پرشمشخصات عمومی:·       
                        نام کارفرما: سازمان تربیت بدنی
·         محل پروژه:
·         تاریخ شروع و پایان پروژه : 
·         نوع پروژه:  مشاوره – طراحی سازه
·         متراژ:
·         تعداد طبقات:
·         فعالیت انجام شده :  

مشخصات فنی

          مشخصات فنی :

·         نوع سازه:
·         نوع فنداسیون:
·         نوع سقف:
·         نحوه مقاوم سازی:
·         سیستم گرمایشی و سرمایشی:
·         نرم افزار های مورد استفاده : Abaqus
·         تکنولوژی مورد استفاده :
·         توضیحات:


گالری تصاویر پروژهخدمات مرتبط با پروژه

طراحي سازه       
کلیه حقوق وب سایت متعلق به مهندسین داریان می باشد.