شکست دوباره اين‌بار‌در‌شوراي امنيت

شکست دوباره اين‌بار‌در‌شوراي امنيت

ظاهرا در ميان اطرافيان ترامپ نيکي هيلي نماينده آمريکا در سازمان ملل تنها کسي است که زبان گوياي اوست و بيش از سايرين افکارش به ترامپ نزديک است.کما اينکه به درخواست ترامپ توانست براي اعتراضات عده اي در ايران جلسه شوراي امنيت سازمان ملل را تشکيل و نمايندگانش را در موضوعي غير مرتبط گرد هم آورد .يکي از مهمترين وظايف شوراي امنيت سازمان ملل بررسي و رسيدگي به موضوعاتي است که امنيت و صلح جهاني را به خطر بيندازد.چگونگي و وسعت اعتراضات اخير در حدي بود که امنيت در داخل کشور را نيز مختل نکرد چه رسد به امنيت جهاني.صد البته اعتراضاتي رويداد که بعضا به خشونت نيز کشيده شد اما دامنه اين خشونت‌ها به حدي نبود که امنيت داخلي را بطور جدي تحت تاثير قرار دهد.

اما از آمريکاي دوره ترامپ جز اين هم انتظار نمي رفت.ورود تمام قد توييتري شخص اول آمريکا به ماجراي اعتراضات نشان مي داد که وي به دنبال ماهي هاي درشت تر است.کسي که تا ديروز ايرانيان را در صف تروريست ها و خشونت طلبان قرار داده بود و دايره ورودشان به آمريکا را روز به روز محدود تر مي کرد به ناگاه ايرانيان را آزاده و سرافراز يافت و در توييتهايش آنها را تشويق به آشوب و نه؛ گرفتن حقوق واقعي سياسي و اقتصاديشان مي کرد.

اما ظاهرا کسي در دنياي امروز با انديشه هاي ترامپ همراه نيست.طرح موضوع مسايل ايران در مکاني نامربوط(شوراي امنيت سازمان ملل متحد) تنها به جلسه اي براي عقده گشايي هاي آمريکا بدل شد. از شواهد بر مي ايد نه تنها در اين جلسه به برجام آسيبي وارد نشد بلکه محفلي شد براي تاييد و تاکيد دوباره بر برجام و از سوي ديگر مواضعي که تصورات آمريکا را به باد داد.

به عنوان مثال دبير کل سازمان ملل در جلسه اعلام کرده است که تصاوير رسيده از ايران قابل تاييد نيست. يا قزاقزستان به عدم ارتباط موضوع به نشست شوراي امنيت تاکيد کرده است.اروپايي ها هم بصورت کلي به رعايت مسايل حقوق بشري اشاره کرده اند (موضوع تکراري هميشگي) اما هيچکدام درباره حوادث اخير ايران بصورت مجزا ايران را محکوم نکرده اند. بنابر اين بدون شک نشست اخير شوراي امنيت بدون هيچ نتيجه ودستاوردي در عين حل شکستي است دوباره از تلاش هاي ترامپ و نماينده اش نيکي هيلي در سازمان ملل.متاسفانه آمريکا حاضر نيست از نگاه‌هاي دوگانه خود نسبت به مردم ايران دست بردارد و همين نگاه آشفته که تحت تاثير القائات دشمنان منطقه اي ايران است هربار ترامپ را به سوي بي‌راهه مي‌کشاند.

لينک اين خبر در:
روزنامه همبستگي

چهارشنبه 23 اسفند 1396
کلیه حقوق وب سایت متعلق به مهندسین داریان می باشد.