تصميم ترامپ و قوت بخشيدن به انتفاضه

تصميم ترامپ و قوت بخشيدن به انتفاضه

تصميم ترامپ و قوت بخشيدن به انتفاضه
سرمقاله، امير ساعدي داريان استاد دانشگاه

 

ترامپ رييس جمهور آمريکا پس از اعلام تصميم جنجال برانگيزش در مورد اعلام قدس بعنوان پايتختي سفارت رژيم اشغالگر قدس در توييتي نوشته است که«من کاري انجام ندادم تنها به وعده هاي انتخاباتي ام عمل کردم، همين». همين جمله ساده نشان دهنده آن است که رييس جمهور آمريکا اصلا متوجه عواقب تصميم گيري هايش نيست و قدرت تميز آن را ندارد که برخي از تصميم گيري هاي سياسي در قامت يک رييس جمهور و نفر اول يک کشور بعضا چه تاثيراتي در فضاي داخلي و خارجي کشورش مي گذارد.

او روساي جمهور پيشين آمريکا را متهم کرده که در اينباره شعار داده اند و به آن عمل نکرده اند.گويا وي متوجه نيست که اکنون کارزار انتخابات و به رخ کشيدن خود به رقيب نيست اکنون عرصه عمل است و آنها نيز حتما متوجه عواقب تصميمشان بوده اند که آن را اجرايي نکرده اند.

نکته حايز توجه ديگر در اين مورد آن است که احتمالا اين تصميم ترامپ با برخي از کشورهاي عربي از جمله عربستان سعودي و امارات هماهنگ بوده است. ساده انگارانه است در اين زمينه تنها به محکوميت ها و موضع گيري هاي لفظي اين کشورها توجه کرد.با توجه به روابط عربستان و اسراييل در اين اواخر و نزديکي منافعشان در منطقه خاورميانه

دور از ذهن نيست که ترامپ پيش از اعلام تصميمش رياض و ابوظبي را از آن آگاه کرده باشد و موافقت پنهاني آنها را کسب کرده باشد و بعيد بنظر مي‌رسد که ترامپ در اين راستا با آنها هماهنگ نبوده باشد و حتي ماموريت راضي کردن تشکيلات خودگردان و ساير کشورهاي عربي را به آنها وانهاده باشد.

اگرچه در اين راستا مردم فلسطين بدون توجه به اين تصميم ها به انتفاضه خود خواهند پرداخت چنانچه پس از اعلام تصميم ترامپ نيز چنين شد. با مخالفت هاي موجود جهاني بر سر اين تصميم اجراي انتقال سفارت به قدس طولاني خواهد شداما مهم اين است که ترامپ تابويي را شکست که پيش از

اين کمتر کسي در راستاي صلح واقعي به آن نزديک مي شد.از اين پس مبارزه با خشم مردم فلسطين سخت و کينه آنها از تصميم آمريکا و همراهي کشورهاي عربي همپيمانش بيشتر مي شود و اين حتما کار صلح را با دشواري بيشتر و انتفاضه را با قدرت بيشتر مواجه خواهد.

لينک اين خبر در:
روزنامه همبستگي

چهارشنبه 23 اسفند 1396
کلیه حقوق وب سایت متعلق به مهندسین داریان می باشد.