گرفتار حاشيه هاي احمدي نژاد نشويم

گرفتار حاشيه هاي احمدي نژاد نشويم

 روزان: امير ساعدي داريان عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي در گفت و گويي با روزان درباره اتفاقات اخير و اقدامات جديد مسئولان دولت دهم مي پردازد. ماجرايي که حالا بسياري از مسئولان کشور و همين طور چهره هاي سياسي و رسانه ها را درگير کرده است و تاکنون نظرات و تحليل هاي مختلفي درباره نحوه برخورد با اين اتفاقات مطرح شده است. ساعدي داريان در اين خصوص به ما مي گويد که « بحث کردن درباره چنين مسائلي آن هم در اين سطح که عموم جريان هاي سياسي و دولت خودشان را درگير آن کنند با توجه به وضعيتي که کشور با آن در عرصه داخلي و خارجي درگير است، شايد کمي بي اهميت باشد. البته معنا و مفهوم اين بي اهميتي بدان معنا نيست که نبايد به اين اشتباهات يا اتهامات يا چه بسا تخلفات آن دولت توجه نشود بلکه تاکيد من بر اين است که بايد اين مسائل را مراجع ذي ربط بررسي کنند ومابقي جريان ها و نهادها به وظايف خود پرداخته و از اصل موضوع غافل نمانند.»

*در چند هفته اخير بحث هاي زيادي درباره دولت دهم بر سر زبان ها افتاده است. شما فکر مي کنيد که اين مساله را چگونه بايد ارزيابي و تحليل کرد؟
طي يک ماه گذشته و پيش از آن، مسئولان دولت دهم رفتارها و اقداماتي داشتند که براي بررسي و ارزيابي دقيق و جزئي آن مي شود ساعت ها بحث کرد و آن را مورد تحليل قرار داد ولي واقعيت آن است که بحث کردن درباره چنين مسائلي آن هم در اين سطح که عموم جريان هاي سياسي و دولت خودشان را درگير آن کنند با توجه به وضعيتي که کشور با آن در عرصه داخلي و خارجي درگير است، شايد کمي بي اهميت باشد. البته معنا و مفهوم اين بي اهميتي بدان معنا نيست که نبايد به اين اشتباهات يا اتهامات يا چه بسا تخلفات آن دولت توجه نشود بلکه تاکيد من بر اين است که بايد اين مسائل را مراجع ذي ربط بررسي کنند ومابقي جريان ها و نهادها به وظايف خود پرداخته و از اصل موضوع غافل نمانند. آنچه مهم بود، اين است که مردم بعد از گذشت اين سالها نسبت به عملکرد دولت هاي سابق شناخت پيدا کرده اند.

*اما برخي از اصلاح طلبان در اين خصوص حتي اصولگرايان را به خاطر سکوت در برابر اين اقدامات مورد انتقاد قرار مي دهند. آيا شما از اين سکوت حمايت مي کنيد؟
اساسا بحث درباره اين نيست که چرا اصولگرايان سکوت کرده اند يا سکوت نکرده و انتقاداتي به دولت احمدي نژاد مطرح کرده اند. آنچه که من در اينجا به آن اشاره مي کنم، اين است که هرچه در گذشته متوقف بمانيم بيشتر به حاشيه خواهيم رفت. اينکه اصلاح طلبان طي چند هفته گذشته خود را درگير اين مساله کرده اند نمي توان خيلي تاثيرگذار باشد و چه بسا امکان دارد که براي آنان در آستانه انتخابات 98 و 1400 نيز دردسر ساز باشد. اين مساله تاحدودي درباره دولت نيز صدق مي کند. اکنون آنچه که اهميت دارد آن است که همگي در اين شرايط مهم کشور از حاشيه ها دوري کنيم. درباره پرونده دولت دهم نيز اگر نقد و اعتراضي وجود دارد مي توان در اين خصوص انتقادات را به صورت مستند و با استدلال به مراجع قضايي سپرد و اجازه داد که آنان به دور از جنجال هاي سياسي و جناحي موضوعات را پيگيري کنند.

*چرا اعتقاد داريد که ورود بيش از حد به پرونده دولت دهم مي تواند حاشيه ساز شود؟
چون دقيقا يکي از عوامل و دلايلي که باعث شد تا دولت دهم يک دولت حاشيه اي باشد همين مسائل بود. در آن دوران بيشتر بحث درباره عملکرد ديگران بود و توجهي به اين مساله نمي شد که دولت چگونه مي تواند مشکلات را حل کند. اکنون نيز دولت و اصلاح طلبان بايد مراقب اين مساله باشند که ورود بيش از حد به اين مسائل آنان را از اصل ماجرا دور مي کند. بنابراين نبايد اجازه بدهيم که حاشيه هاي اين ماجرا ما را گرفتار کند.

*چرا اصولگرايان نسبت به اقدامات اخير مسئولان دولت دهم سکوت کرده اند؟
اين را نمي توان به همه جريان اصولگرايي منتسب کرد تا کنون چهره هاي مختلفي نسبت به اين مساله واکنش نشان داده اند. البته در اين ماجرا اصلاح طلبان بيشتر موضع گيري کرده اند ولي نمي توان اين مساله را به اين معنا دانست که اصولگرايان در اين ماجرا سکوت کرده اند.

*فکر مي کنيد چرا تاکنون با مسئولان دولت دهم برخوردي انجام نشده است؟
از آنجايي که جلسات دادگاهي اين افراد به صورت غيرعلني بوده است بنابراين ما از جزييات آن مطلع نيستيم که بگوييم آيا با آنان برخوردي صورت گرفته يا خير. ضمنا روز گذشته نيز سخنگوي قوه قضاييه درباره اقدامات اخير مسئولان دولت دهم به صورت روشن موضع گيري کردند. بنابراين بيان اين مساله که با مسئولان خاطي دولت دهم برخوردي نمي شود، شايد بحث درستي نباشد و در عين حال باعث ايجاد نگراني در فضاي جامعه مي شود. من فکر مي کنم که بهتر است به دستگاه قضايي اعتماد کنيم و در عين حال اين مطالبه را از ايشان داشته باشيم که به اين اتفاقات رسيدگي کند.

چهارشنبه 23 اسفند 1396
کلیه حقوق وب سایت متعلق به مهندسین داریان می باشد.