وزير علوم جديد و جايگاه علوم انساني اسلامي

وزير علوم جديد و جايگاه علوم انساني اسلامي

 سخنان موافقان و مخالفان وزير علوم و دغدغه‌هاي آنان قابل توجه و شنيدني بود. توجه به دانشگاهي آزاد و به دور از فضاي امنيتي.دانشگاهي که نخبگان را علاوه بر تخصص با تعهد آشنا کند.دانشگاهي که در راستاي نياز هاي موجود جامعه به تربيت متخصصين بپردازد و بداند که نيازهاي روز دانشگاه و جامعه چيست.

اگرچه تمامي مباحث فوق خوب و گرانقدر است اما کمتر شنيدم که نمايندگان محترم به لزوم پرداختن به «فلسفه علم» توجه کنند.شايد کشور ما جزو معدود کشورهاي دنيا باشد که در دانشگاه هاي آن به فلسفه علم در کنارعلوم دقيقه پرداخته نمي شود و به علوم انساني فاخر و آنچه که مقام رهبري از آن به علوم انساني اسلامي تعبير کردند توجه لازم صورت نگرفته و نمي گيرد.
در واقع شايد يکي از نقاط ضعف دانشگاه هاي ما به ويژه در علوم دقيقه آن است که دانشجويان صرفا با مفاهيم ،آن هم مفاهيم قابل تغيير علوم آشنا مي شوند و فرصت مداقه بر روي آن را ندارند.اين ضعف، دانشجوي ما را به آن سويي سوق مي دهد که تصور مي کند فلسفه جهان بر اساس اصول غير قابل تغيير بنيان شده است و چون وضعيت هرچيز از ابتدا مشخص و بر طبق قاعده خاص حرکت مي کند پس قدرتي خارج از آن، شرايط را تفيير نخواهد داد و آنچه که امروزه شکل گرفته و ما به آن علم مي گوييم اصولي غير قابل تغيير است.
اگر بسياري از بنيان هاي شکل گرفته در دنيا براساس اصول هندسه اقليدوسي تشکيل شده و اصول هندسه نيزغير قابل تغيير است پس چگونه مي توان قدرتي خارج از ماورا را بر آن مترتب دانست.اين تصورات برگرفته از عدم توجه و آشنايي با چند وجهي بودن علوم است ؛بنابراين دانشجويان علوم دقيقه را بايد با فلسفه علم به معناي خاص آن آشنا کرد. همچنين بايد در کنار آن به توسعه و رشد علوم انساني اسلامي پرداخت.معناي اين‌حرف حذف يکي به نفع ديگري نيست.بلکه آشنايي و آموزش هردو با هم است.اگر مي پذيريم که علم را نبايد حذف کرد(که حتما هم همينطور است) بايد پذيرفت که دانشگاه ها نياز به توجه بيشتر به علوم انساني اسلامي در کنار ساير علوم دارند.تنها در اين شرايط است که دانشجويان آن هم در سطح کارشناسي که آمادگي هرگونه تغيير و تحول روحي و ذهني را دارند مي توانند با همه واقعيت و نه تنها نيمي از آن آشنا شوند واتفاقا در اينجا بايد از عدم پرداختن و حذف يک نگاه که همان علوم انساني اسلامي است به نفع ديگري(علوم انساني غربي) دفاع کرد.اميد است وزير علوم جديد بتواند به اين موضوع حساس با توجه ويژه‌اي بپردازد.
لينک اين خبر در:
روزنامه همبستگي

شنبه 18 آذر 1396
کلیه حقوق وب سایت متعلق به مهندسین داریان می باشد.