شرايط ،هوشمندي ما را مي طلبد!

شرايط ،هوشمندي ما را مي طلبد!

شيطنت هاي اخير رژيم صهيونيستي در منطقه چنان که کنترلي بر روي آن صورت نگيرد ، حال خاورميانه را بدتر از آنچه اکنون است مي کند. تعقيب پهبادي که مدعي بودند ايراني است و پس از آن سقوط جنگندهF16 اسراييلي که يکي از پيشرفته ترين جنگنده هاي موجود نظامي است نشان ميدهد ضعف اين رژيم بيش از آن چيزي است که به نظر مي رسد.

شرايط خاورميانه در حاليکه ترکيه در عمليات عفرين اصطکاک بسيار با آمريکا دارد و از سوي ديگر مخالفان سوري جنگنده روسي را هدف قرار داده و خلبان آن مجبور شد قبل از اسارت خود را منفجر کند و اتفاقات اخير ميان اسراييل و سوريه بازهم عنان خود را از دست مي دهد. روسيه ، ايران و ترکيه با سختي فراوان و سال ها استمرار توانسته اند با مذاکرات سوچي اندکي آرامش را به خاک سوريه بازگردانده و نيروهاي داعش را از مناطق اصلي بيرون کنند.اما ظاهرا نيروهاي آمريکايي و متحدان منطقه اي آن تاب آرامش به دست آمده را ندارندو در صدند تا با تهييج نيروهاي کرد تحت حمايت خود از يکسو و اسراييل از سوي ديگر بازهم شرايط منطقه را به سمت بحران بکشانند.خطر بحراني شدن منطقه آن هم در شرايطي که بازيگران حاشيه اي آن (داعش و عوامل آن) ديگر در ميان نيستند خطر برخورد ميان بازيگران اصلي را بيش از گذشته خواهد کرد. شايد به همين دليل هم بود که اسراييلي‌ها پس از بمباران هاي انجام داده در خاک سوريه بلافاصله از طريق مسکو اين پيام را منتقل کردند که خواستار تنش بيش از حد نيستند.ترکيب مواضع و چگونگي نيروهاي حاضر در منطقه نشانه دهنده آن است که اين خطر وجود دارد که درگيري ميان قدرتهاي تعيين کننده منطقه حاصل شود.چنانکه در بمباران آمريکايي ها در هفته گذشته که به بهانه حمايت از نيروهاي ائتلاف تحت امرش انجام شد نيروهاي ترکيه آسيب جدي ديدندکه شايد تنها در مرحله اول و يا دوم ترکيه آنرا ناديده گرفته و تنها به خشونت در روابط ديپلماتيک تعميمم خواهد داد، در صورتيکه اين روند ادامه يابد قطعا پاسخ متقابل خواهند داد. در چنين شرايطي بايد حساسيت دستگاه ديپلماسي کشور بيش از گذشته باشد تا در موقع لزوم از تنش ها و حساسيت ها به موقع بکاهد يا در انتقال سريع و درست پيام و واکنش هاي احتمالي نظامي دقيق باشد.

اگرچه تا کنون نيز چنين بوده اما بنظر ميرسد اوضاع منطقه با خروج نيروهاي حاشيه اي و ورود بازيگران اصلي به صحنه تا اندازه اي به حساسيت ماجرا افزوده است که ما نيز حساس تر و دقيق تر از گذشته باشيم.بي ترديد برخي از کشورهاي جنوبي بدشان نمي آيد که بدون آنکه خود درگير شوند ايران را در حاليکه مشغول بازسازي خود است مجددا به حاشيه بکشانند و يا با ديگران سرشاخ کنند و خود نظاره گر باشند. بنابراين شرايط هوشمندي ما را مي طلبد.

لينک اين خبر در:
روزنامه همبستگي

چهارشنبه 23 اسفند 1396
کلیه حقوق وب سایت متعلق به مهندسین داریان می باشد.